Ostateczna lista propozycji zadań które zostają poddane pod głosowanie mieszkańców:

1. „Spacerowy szlak”. Poprawa jakości życia mieszkańców Jordanowa poprzez remont i podniesienie atrakcyjności drogi gminnej na działce  nr  5371/1

2. Oświetlenie stadionu sportowego I etap

3. „JASKÓŁKA ” miejscem spotkań, rekreacji, wypoczynku i aktywności jordanowskich seniorów oraz społeczności lokalnej I etap roboty budowlano – ziemne

Głosowanie rozpocznie się dnia 25 sierpnia i potrwa do dnia 15 września 2022 r.
Ogłoszenie zwycięskiego projektu 21.09.2022 r. !!

Więcej informacji o projektach na stronie internetowej https://konsultacje.jordanow.pl